عاشقانه های من

یوزر و پسورد نود 32 جمعه 6 آذر 94

 

یوزر و پسورد نود 32 جمعه 6 آذر 94

یوزرنیم و پسورد nod32 جمعه 6 آذر 94 , آپدیت نود32 شنبه 7 آذر 94 , یوزرنیم و پسورد نود32 شنبه 7 آذر 94 , آپدیت اسمارت سکیوریتی شنبه 7 آذر 94 ,

Username:TRIAL-0130267931
Password:kxv9x8kr5p

Username:EAV-0151165724
Password:chhdk6rctc

توجه :
یوزرنیم و پسورد هایی که در این سایت ها منتشر میشوند روزانه توسط صد ها سایت دیگر کپی و توسط هزاران نفر در سراسر جهان استفاده میشود . به همین دلیل پس از چند روز از کار می افتند (اما چاره چیست ؟ )
 باتوجه به کاهش تحریم شما میتوانید با خرید یوزرنیم و پسورد های اختصاصی سه ماهه به مبلغ 5 هزار تومان و یا یک ساله ب مبلغ 15 هزارتومان همیشه آپدیت باشید .
برای ورود به پرتال خرید  اینجا را کلیک کنید

 

Username:TRIAL-0130331123
Password:ja2ae2h8ue

Username:TRIAL-0130331128
Password:texs9p83c8

Username:TRIAL-0130331143
Password:h7s54e5k2f

http://uupload.ir/files/lrgx_iot9owgjgl53bsd71qn5.gif

Username:EAV-0151509313
Password:jpx88ac6b4

Username:TRIAL-0130331105
Password:dvm3eneccb

http://uupload.ir/files/lrgx_iot9owgjgl53bsd71qn5.gif

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۹۴ساعت 17:20  توسط ins2012  | 

یوزر و پسورد نود 32 جمعه 6 آذر 94

 

یوزر و پسورد نود 32 جمعه 6 آذر 94

یوزرنیم و پسورد nod32 جمعه 6 آذر 94 , آپدیت نود32 شنبه 7 آذر 94 , یوزرنیم و پسورد نود32 شنبه 7 آذر 94 , آپدیت اسمارت سکیوریتی شنبه 7 آذر 94 ,

Username:TRIAL-0130267931
Password:kxv9x8kr5p

Username:EAV-0151165724
Password:chhdk6rctc

توجه :
یوزرنیم و پسورد هایی که در این سایت ها منتشر میشوند روزانه توسط صد ها سایت دیگر کپی و توسط هزاران نفر در سراسر جهان استفاده میشود . به همین دلیل پس از چند روز از کار می افتند (اما چاره چیست ؟ )
 باتوجه به کاهش تحریم شما میتوانید با خرید یوزرنیم و پسورد های اختصاصی سه ماهه به مبلغ 5 هزار تومان و یا یک ساله ب مبلغ 15 هزارتومان همیشه آپدیت باشید .
برای ورود به پرتال خرید  اینجا را کلیک کنید

 

Username:TRIAL-0130331123
Password:ja2ae2h8ue

Username:TRIAL-0130331128
Password:texs9p83c8

Username:TRIAL-0130331143
Password:h7s54e5k2f

http://uupload.ir/files/lrgx_iot9owgjgl53bsd71qn5.gif

Username:EAV-0151509313
Password:jpx88ac6b4

Username:TRIAL-0130331105
Password:dvm3eneccb

http://uupload.ir/files/lrgx_iot9owgjgl53bsd71qn5.gif

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۹۴ساعت 17:19  توسط ins2012  | 

یوزر و پسورد نود32-4 آذر 94

Username:EAV-0151509313
Password:jpx88ac6b4

Username:TRIAL-0130331105
Password:dvm3eneccb

Username:TRIAL-0130331109
Password:n7cj9n34u3

Username:TRIAL-0151151501
Password:tr4e9ddxhp

Username:TRIAL-0130415032
Password:fna84xkr4p

Username:TRIAL-0130415040
Password:kmnf8ab4jh

Username:TRIAL-0130417107
Password:acpdmax84s

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۹۴ساعت 9:2  توسط ins2012  | 

یوزر و پسورد نود32 چهارشنبه 4 آذر 94

آپدیت روزانه نود32 - چهارشنبه 4 آذر 94

یوزر و پسورد نود32 پنج شنبه 5 آذر 94

سایت زیر یوزر وپسورد های رایگن نود32 را هر روز قرار میدهد

 

 

Username:TRIAL-0130115302
Password:727xcu3ds4

Username:EAV-0140853311
Password:nc6ae96vh5

Username:TRIAL-0130269361
Password:d9xahm642u

Username:EAV-0151074521
Password:snbtcdu24n

Username:TRIAL-0130267931
Password:kxv9x8kr5p

Username:EAV-0151165724
Password:chhdk6rctc

UPDATE NOD32

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۴ساعت 18:20  توسط ins2012  | 

یوزر و پسورد نود32 چهارشنبه 4 آذر 94

آپدیت روزانه نود32 - چهارشنبه 4 آذر 94

یوزر و پسورد نود32 پنج شنبه 5 آذر 94

سایت زیر یوزر وپسورد های رایگن نود32 را هر روز قرار میدهد

 

 

Username:TRIAL-0130115302
Password:727xcu3ds4

Username:EAV-0140853311
Password:nc6ae96vh5

Username:TRIAL-0130269361
Password:d9xahm642u

Username:EAV-0151074521
Password:snbtcdu24n

Username:TRIAL-0130267931
Password:kxv9x8kr5p

Username:EAV-0151165724
Password:chhdk6rctc

UPDATE NOD32

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۴ساعت 18:19  توسط ins2012  | 

آپدیت نود 32 دوشنبه 2 آذر 1394

یوزر و پسورد نود32 | آپدیت نود32 | یوزرنیم و پسورد نود32 دوشنبه 2 آذر 94 | آپدیت نود32 دوشنبه 2 آذر 94 | یوزرنیم و پسورد تاریخ دوشنبه 2 آذر 94 | آپدیت تاریخ دوشنبه 2 آذر 94 | یوزرنیم و پسورد nod32 دوشنبه 2 آذر 94 | آپدیت نود32 سشنبه 3 آذر 94 | یوزرنیم و پسورد نود32 سشنبه 3 آذر 94 | آپدیت اسمارت سکیوریتی سشنبه 3 آذر 94 |

 

 

assword:727xcu3ds4

Username:EAV-0140853311
Password:nc6ae96vh5

Username:TRIAL-0130269361
Password:d9xahm642u

Username:EAV-0151074521
Password:snbtcdu24n

Username:TRIAL-0130267931
Password:kxv9x8kr5p

Username:EAV-0151165724
Password:chhdk6rctc

Username:TRIAL-0130331123
Password:ja2ae2h8ue

Username:TRIAL-0130331128
Password:texs9p83c8

Username:TRIAL-0130331143
Password:h7s54e5k2f

Username:EAV-0151509313
Password:jpx88ac6b4

Username:TRIAL-0130331105
Password:dvm3eneccb

Username:TRIAL-0130331109
Password:n7cj9n34u3

Username:TRIAL-0151151501
Password:tr4e9ddxhp

 

 

توجه :
یوزرنیم و پسورد هایی که در این سایت ها منتشر میشوند روزانه توسط صد ها سایت دیگر کپی و توسط هزاران نفر در سراسر جهان استفاده میشود . به همین دلیل پس از چند روز از کار می افتند (اما چاره چیست ؟ )
باتوجه به کاهش تحریم شما میتوانید با خرید یوزرنیم و پسورد های اختصاصی سه ماهه به مبلغ 5 هزار تومان و یا یک ساله ب مبلغ 15 هزارتومان همیشه آپدیت باشید .
برای ورود به پرتال خرید  اینجا را کلیک کنید

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم آذر ۱۳۹۴ساعت 0:41  توسط ins2012  | 

آپدیت نود 32 دوشنبه 2 آذر 1394

یوزر و پسورد نود32 | آپدیت نود32 | یوزرنیم و پسورد نود32 دوشنبه 2 آذر 94 | آپدیت نود32 دوشنبه 2 آذر 94 | یوزرنیم و پسورد تاریخ دوشنبه 2 آذر 94 | آپدیت تاریخ دوشنبه 2 آذر 94 | یوزرنیم و پسورد nod32 دوشنبه 2 آذر 94 | آپدیت نود32 سشنبه 3 آذر 94 | یوزرنیم و پسورد نود32 سشنبه 3 آذر 94 | آپدیت اسمارت سکیوریتی سشنبه 3 آذر 94 |

 

 

assword:727xcu3ds4

Username:EAV-0140853311
Password:nc6ae96vh5

Username:TRIAL-0130269361
Password:d9xahm642u

Username:EAV-0151074521
Password:snbtcdu24n

Username:TRIAL-0130267931
Password:kxv9x8kr5p

Username:EAV-0151165724
Password:chhdk6rctc

Username:TRIAL-0130331123
Password:ja2ae2h8ue

Username:TRIAL-0130331128
Password:texs9p83c8

Username:TRIAL-0130331143
Password:h7s54e5k2f

Username:EAV-0151509313
Password:jpx88ac6b4

Username:TRIAL-0130331105
Password:dvm3eneccb

Username:TRIAL-0130331109
Password:n7cj9n34u3

Username:TRIAL-0151151501
Password:tr4e9ddxhp

 

 

توجه :
یوزرنیم و پسورد هایی که در این سایت ها منتشر میشوند روزانه توسط صد ها سایت دیگر کپی و توسط هزاران نفر در سراسر جهان استفاده میشود . به همین دلیل پس از چند روز از کار می افتند (اما چاره چیست ؟ )
باتوجه به کاهش تحریم شما میتوانید با خرید یوزرنیم و پسورد های اختصاصی سه ماهه به مبلغ 5 هزار تومان و یا یک ساله ب مبلغ 15 هزارتومان همیشه آپدیت باشید .
برای ورود به پرتال خرید  اینجا را کلیک کنید

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم آذر ۱۳۹۴ساعت 0:40  توسط ins2012  | 

حرف های عاشقانه

اینجاست که عطر حضورت…همان هوای نفس های من است…و با این نفس هاست که زنده مانده ام...تو مال منی و من از همه کس بی نیاز مانده ام!!!

.

.

.

خاطرات خیلی عجیب هستند ,گاهی اوقات می خندیم به روزهایی که گریه می کردیمو گاهی گریه می کنیم به یاد روزهایی که می خندیدیم…

.

.

.

قرار است بین تمام لغت های جهان فقط یک لغت سهم من باشدتو را انتخاب می کنم….

.

.

.

گاهی “دوست داشتن” پنهان بماند قشنگ تر است !

دوست داشتن را باید کشف کرد ؛
درک کرد ،
و از آن لذت برد … !!!

.

.

.

کاش بچه بودم که اگه دلمو میشکوندن با یک بوسه همه چی یادم میرفت……….‬

.

.

.

مهم نیســـــت که از بیــــــرون چه طـــــــور به نظــــــــر میام !
کسایـــــــــــی که درونم رو می بینند ؛
برام کـــــــــافیند …
واسه اونـــــــایی که از روی ظاهــــــــرم قضاوت می کنند ،
حرفی ندارم !
همون بیرون بمونند واسشـون
کافیــــــــــــه … !!
.

.

.


گر نکوبی شیشیه غم را به سنگ
هفت رنگش می شود هفتاد رنگ‬
.

.

.

تظاهر به خوشبختی،…. دردناک تر از تحمل بدبختی ست ….‬
.

.

.

به حرمـــــــت نان و نمکی که با هم خوردیــــــــم…
نان را تو ببر که راهـــــــت بلند و طاقتــــــــت کوتاه است!
نمک را بگـــــــــذار برای من
که میــــــخواهم این زخم همــــیشه تازه بماند…
.

.

.

دوستت دارم
نه به خاطر اینکه چه کسی هستی ،
به این خاطر که ،
وقتی با توام چه کسی میشوم….
.

.

.

فقـــط گوشــه چشـــمی از نگـــــاه خــــــدا برای خوشـــــــــبختی همــــه انســـــــانها کافـیســت
این نگــــــاه را بــرایت آرزو میکــــــــــــنم…♥
.

.

.

فـــرامــوش کـــردن
تـــو
هنـــر میخواهد
و مـــن
بـــی هنـــرترین انســـان عـــالمـــم . . .
.

.

.

دوست ندارم فقط باشم………....………..
دلم میخواهد حس شوم، دلم میخواهد بودنم طعم داشته باشد و نبودنم جای خالیم را نمایان کند
.

.

.

با موجودات عجیبی زندگی می کنیم ؛
موجوداتی که تنها با بی محـــلی” آدم” میشوند…!‬

 


برچسب‌ها: حرف های عاشقانه, حرف قشنگ, اس ام اس عاشقانه, بحث عشق, عشق و زندگی
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۴ساعت 17:24  توسط ins2012  |